× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

Adres

22-836-01-91 837-8
Ciołka 11
01-445 Warszawa

http://www.zozwola.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1